About

Faqja përbëhet nga shkrime të ndryshme artistike të Juljan P. Abrashit. Këtu mund të gjeni shkrime kyçe mbi sagën më të rëndësishme, atë të “Luftës qiellore”, i përbërë nga shtatë romane, ku romani i parë “Akull dhe zjarr” është tashmë i gjendshëm në tregun shqiptar dhe shumë shpejt do jetë i pasuar nga libri “Perëndimi i fundit”.