Pjesëz nga romani.

Është e vështirë ta kalosh. Shumë, por jo e pamundur. Nuk është e pamundur, por tmerrësisht, thellësisht, plotësisht, katërcipërisht, shumë-anësisht e pamundur. Përjetësisht e pamundur të jem unë pa kujtimet e tua! E ndiej mungesën tënde sikundër i sëmuri medikamentin e tij. Përpiqet në fillim t'ia dalë pa atë dhe i mjeri e beson se … Continue reading Pjesëz nga romani.